Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

ΕΛΛΑΔΑ:Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΟΡΥΚΤΑ

 Τον Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στην δημοσιότητα έρευνα που αφορούσε την μεγαλύτερη συγκέντρωση ραδονίου στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στο χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας. Η μέτρηση ήταν 9550 μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο επιφυλακής τα 150!