Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Νόµιµη µίζα 4% και 432.000 ευρώ υπέρ υπαλλήλων της Βουλής!

Απίστευτο κι όµως ελληνικό. Αυτό όµως είναι µόνο ένα µέρος της κρατικής επιχορήγησης που έχει θεσµοθετηθεί εδώ και χρόνια για το Ταµείο των προνοµιούχων υπαλλήλων της Βουλής