Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ "ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ... ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Οι Ελληνικές υπηρεσίες διαθέτουν πλήρη στοιχεία για τον ΜΥΣΤΙΚΟ "ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", τη δύναμη, την οργάνωση και τα τμήματα που διατηρεί σε περιοχές πλησίον των Ελληνικών συνόρων