Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Τα κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας προτιμούν να αυξάνουν τους φόρους παρά να κόβουν από το δημόσιο

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλες οι οικονομίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας έχουν περάσει σε ύφεση. Παρά ταύτα οι πολιτικοί τους ηγέτες, υπό την καθοδήγηση και τις πιέσεις του Βερολίνου, δείχνουν αποφασισμένοι να επιμείνουν στη χρήση της δημοσιονομικής σύσφιξης ως κύριου εργαλείου για την επίλυση της κρίσης χρέους.