Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Αισιοδοξία και επισήμως για τα κοιτάσματα σε Ιόνιο και νότια Κρήτη

Τι δείχνουν οι πρώτες απεικονίσεις των σεισμικών ερευνών για τα κοιτάσματα σε Ιόνιο και νότια Κρήτη. Ικανοποίηση στο ΥΠΕΚΑ για τα αποτελέσματα