Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Πετρέλαιο στην Ελλάδα: Εκτιμώμενα κοιτάσματα

Το όραμα για την υλοποίηση όλου του φάσματος των εργασιών για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου νότια της Κρήτης παίρνει σάρκα και οστά, και δημιουργεί προσδοκίες για ανατροπή των οικονομικών δεδομένων του νησιού σε πρώτη φάση και ολόκληρης της χώρας στη συνέχεια.