Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Το παράδοξο του ευρώ

Το ενιαίο νόμισμα των 17 διαφορετικών οικονομιών της Ευρωζώνης που η επιβίωσή του απειλείται λόγω της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και της τραπεζικής κρίσης εμφανίζει το εξής παράδοξο: κάθε ενίσχυσή του το αποδυναμώνει. Ή για να το θέσουμε ακόμα πιο κυκλικά όταν το ενιαίο νόμισμα ενισχύει την αξία του έναντι των άλλων νομισμάτων, η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης καθίσταται πιο δύσκολη. Κατά συνέπεια τα μέτρα που παίρνει η Ευρώπη για να στηρίξει το ευρώ διατρέχουν τον κίνδυνο να το βλάψουν υπονομεύοντας την μακρόχρονη για επιβίωση του.