Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Το νέο μνημόνιο 2012-2015

Μέτρα 3 δισ. ευρώ εφέτος και συνολικά 26 δισ. ευρώ έως το 2015, περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο. Με τις παρεμβάσεις των 3 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, καλύπτονται οι κίνδυνοι και οι αποκλίσεις που ήδη υπάρχουν.


Ενώ, με τα 23 δισ. ευρώ (τα 9 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την αύξηση των εσόδων και τα 14 δισ. ευρώ από την περιστολή των δαπανών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων), υπολογίζεται ότι θα μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 14,5 δισ. ευρώ, αφού περίπου 8,5 δισ. ευρώ είναι η αυτόνομη αύξηση των δαπανών για τόκους.


Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών προχώρησε και σε μια αναλυτική περιγραφή των κινήσεων της κυβέρνησης στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, από όπου προσδοκόνται έσοδα 15 δισ. ευρώ την περίοδο 2011- 2013 και 50 δισ. ευρώ συνολικά έως το 2015. Με τα έσοδα αυτά, αναμένεται να μειωθεί το δημόσιο χρέος κατά επιπλέον 20 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έως το 2015 (μείωση της ετήσιας δαπάνης για τόκους κατά 3 δισ. ευρώ).


Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο αναμένεται να ψηφισθεί τον Μάιο από τη Βουλή και το σχετικό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει:


- Προβολές εσόδων και δαπανών Γενικής Κυβέρνησης, πριν και μετά τις παρεμβάσεις


- Περιγραφή δημοσιονομικών παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων


- Ετήσια ανώτατα όρια δαπανών για κάθε υπουργείο και στόχους

- Μακροπρόθεσμες προβολές του χρέους


- Κλαδικά σχέδια παρεμβάσεων σε τομείς όπως: Δημόσιες Επιχειρήσεις


- Καταργήσεις- συγχωνεύσεις φορέων


- Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής


- Δημόσια Διοίκηση και μισθολόγιο του Δημοσίου


- Κοινωνικές δαπάνες


- Δημόσιες επενδύσεις


- Αμυντικές δαπάνες


Αναλυτικά, οι συνολικές παρεμβάσεις (ύψους 11,4% του ΑΕΠ) έως το 2015, θα γίνουν σε 12 τομείς, ως εξής:


1. Μισθολογική δαπάνη. Στόχος 2011- 2015: 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ


• Εφαρμογή του κανόνα 1 : 5 στις προσλήψεις


• Μείωση των συμβασιούχων τουλάχιστον 10% κατ’ έτος


• Αύξηση του ωραρίου από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα


• Μείωση αμειβομένων επιτροπών


• Μείωση υπερωριών


• Καθιέρωση δυνατότητας μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών για εργασία εκτός Δημοσίου


• Περιορισμός των κενών οργανικών θέσεων και των θέσεων ευθύνης


• Αναπροσαρμογή αριθμού εισακτέων στις παραγωγικές σχολές


2. Μείωση λειτουργικών δαπανών. Στόχος 2011- 2015: 1% ΑΕΠ ή 2,5 δισ. ευρώ.


• Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις αγορές στο Δημόσιο


• Μείωση όλων των δαπανών για τηλεπικοινωνίες μέσω του «Σύζευξις»


• Εξορθολογισμός δαπανών ενέργειας


• Μείωση των δαπανών για ενοίκια με αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου


• Δραστική μείωση άλλων λειτουργικών δαπανών στα υπουργεία και σε δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσιες σχέσεις κ.λπ.)


• Περαιτέρω μείωση άλλων δαπανών στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (δαπάνες μετακίνησης Τύπου, κόστος διαχείρισης ΠΔΕ κ.λπ.) με στόχο επιπλέον εξοικονόμηση 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ


3. Καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων. Στόχος 2011- 2015: 0,5% ΑΕΠ ή 1,1 δισ. ευρώ.


• Επαναξιολόγηση αντικειμένου και δαπανών όλων των φορέων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο


• Νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (σχολεία, ΑΕΙ/ΤΕΙ)


• Καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών και τελωνείων


• Καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών του εξωτερικού (πρεσβείες, προξενεία, γραφεία Τύπου κ.λπ.)


• Μείωση αριθμού αστυνομικών τμημάτων


4. Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ. Στόχος 2011- 2015: 1% ΑΕΠ ή 2,3 δισ. ευρώ.


• Εντατικοποίηση πλάνων αναδιάρθρωσης και επικέντρωση στα έσοδα ΟΣΕ και ΟΑΣΑ


• Νέα σχέδια αναδιάρθρωσης για νέες ΔΕΚΟ (π.χ. ΕΡΤ, ΕΑΒ κ.λπ.)


• Έσοδα από νέες εμπορικές δραστηριότητες


• Εξορθολογισμός τιμολογίων


• Αύξηση παραγωγικότητας


5. Μείωση αμυντικών δαπανών. Στόχος 2011- 2015: 0,5% ΑΕΠ ή 1,2 δισ. ευρώ.


• Εξοικονόμηση από το εξοπλιστικό πρόγραμμα

• Μείωση λειτουργικών δαπανών


• Μειώσεις στρατοπέδων


• Εξορθολογισμός προμηθειών


6. Εξορθολογισμός δαπανών υγείας. Στόχος 2011- 2015: 0,5% ΑΕΠ ή 1,2 δισ. ευρώ.


• Μείωση κόστους ανά περιστατικό


• Νέος υγειονομικός χάρτης της χώρας


• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών μονάδων


• Σύστημα κεντρικών προμηθειών


• Επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων


7. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης. Στόχος 2011- 2015: 0,7% ΑΕΠ ή 1,5 δισ. ευρώ.


• Προμήθειες νοσοκομείων


• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση


• Καλύτερος έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλιστικών ταμείων


• Επέκταση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων


8. Μείωση δαπανών Ασφαλιστικών Ταμείων και εξορθολογισμός κοινωνικής δαπάνης. Στόχος 2011- 2015: 1,1% ΑΕΠ ή 2,5 δισ. ευρώ.


• Μείωση ελλειμμάτων επικουρικών ταμείων και διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους


• Εξορθολογισμός κοινωνικών επιδομάτων και εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων


• Ενιαίος φορέας παροχής κοινωνικών παροχών


• Στόχευση προνοιακών επιδομάτων


9. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Στόχος 2011- 2015: 1,5% ΑΕΠ ή 3,5 δισ. ευρώ.


• Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής


• Μεγαλύτερος αριθμός και περισσότερο στοχευμένοι τακτικοί και προσωρινοί έλεγχοι


• Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων στις μεσαίες- μεγάλες επιχειρήσεις


• Αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων φυσικών προσώπων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία


• Αποτελεσματικότερη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και προστίμων


• Αύξηση εσόδων από κεφάλαια διαφυγόντα στο εξωτερικό


• Αποτελεσματικότερη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας


• Αποδοτικότερη καταπολέμηση λαθρεμπορίου


10. Μείωση φοροαπαλλαγών. Στόχος 2011- 2015: 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ.


• Κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων χωρίς κοινωνικό ή αναπτυξιακό όφελος


• Επαναξιολόγηση όλων των απαλλαγών σε έμμεσους και άμεσους φόρους


• Εφαρμογή κοινωνικών κριτηρίων στο ύψος των απαλλαγών και εκπτώσεων


• Επανεξέταση των φόρων υπέρ τρίτων


11. Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής. Στόχος 2011- 2015: 1,5% ΑΕΠ ή 3,5 δισ. ευρώ.


• Δίκαιες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές εισφορές


• Μείωση δραστικά του ποσοστού ανασφάλιστης εργασίας από το 26% στο 12%

• Νέο πλαίσιο λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, αυστηρότεροι έλεγχοι


• Κίνητρα για την συμμόρφωση με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις


• Κοινοί εισπρακτικοί μηχανισμοί στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό σύστημα


12. Αύξηση εσόδων ΟΤΑ από ίδιους πόρους. Στόχος 2011- 2015: 0,3% ΑΕΠ ή 0,6 δισ. ευρώ.


• Αύξηση εσόδων από τέλη, δικαιώματα και άλλα έσοδα των ΟΤΑ λόγω της ενοποίησης των Οργανισμών και την εκμετάλλευση οικονομικών κλίμακας στον εισπρακτικό μηχανισμό


• Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ, μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας


Ευρύτατο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας


Όπως ανέφερε στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός Οικονομικών, σήμερα το Δημόσιο διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία και έχει την απόλυτη πλειοψηφία ή δικαιώματα σε, υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι), ενέργεια (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ), τηλεπικοινωνίες (OTE, Φάσμα Συχνοτήτων), παίγνια (ΟΠΑΠ, καζίνο, ΟΔΙΕ, Λαχεία, e-gaming), τράπεζες (ΑΤΕ, ΤΤ, ΤΠΔ, συμμετοχές σε ιδιωτικές τράπεζες), καθώς και σε ΛΑΡΚΟ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΑΣ, ΕΑΒ και ΕΛΒΟ. Οι βαθμοί ιδιοκτησίας ποικίλουν, από ποσοστό μικρότερο του 34% με συμφωνία μετόχων, έως την απόλυτη πλειοψηφία με 51% ή μεγαλύτερο. Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι, κατά περίπτωση, η πώληση, οι συμβάσεις παραχώρησης, η εύρεση στρατηγικού επενδυτή, η μετοχοποίηση μέσω Χρηματιστηρίου και η δημιουργία εταιρίας συμμετοχών.


Αναλυτικά, για κάθε τομέα, θα γίνουν, με βάση το πρόγραμμα, τα εξής:


1. Αεροπορικές υποδομές.


· Επέκταση σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) το 2011 και σταδιακή μείωση συμμετοχής, για να εισέλθουν ιδιωτικά αναπτυξιακά κεφάλαια


· Νέος νόμος διαχείρισης περιφερειακών αεροδρομίων το 2011


· Δημιουργία πολυμετοχικών εταιρικών σχημάτων με συμμετοχή του Δημοσίου (κατά το πρότυπο του ΔΑΑ) το 2012 για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας στη λειτουργία των 29 περιφερειακών αεροδρομίων.


2. Λιμενικές υποδομές.


· Προωθείται από το 2012 η δημιουργία σχημάτων συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το Αττικό Λιμενικό Σύστημα και για τους κυριότερους περιφερειακούς λιμένες της χώρας, σχηματίζοντας περιφερειακά λιμενικά συστήματα


· Η κυβέρνηση προχωρά στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθμιση των μαρίνων σε σύγχρονες υποδομές τουρισμού.


3. Εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.


· Δημιουργία σύγχρονων χρηματοοικονομικών σχημάτων για την παραχώρηση της λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων σε ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα. Στον σχεδιασμό αυτόν, εντάσσονται η Εγνατία Οδός και οι Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι με ορίζοντα υλοποίησης της διαδικασίας παραχωρήσεων το τέλος του 2011


· Εταιρία Ειδικού Σκοπού για την τιτλοποίηση των εσόδων από τα διόδια, με στόχο τη μείωση των διοδίων κατά το χρόνο κατασκευής και την υποστήριξη της δυνατότητας κατασκευής των οδικών δικτύων σε εξέλιξη


· Εφαρμογή σχεδίου εξυγίανσης του ομίλου ΟΣΕ ώστε να σταματήσει να παράγει ελλείμματα. Αποκρατικοποίηση το 2011 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ταυτόχρονα αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΓΑΙAΟΣΕ.


4. Τομέας ενέργειας.


· Μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ από το 51% έως το 34%, το 2012, διατηρώντας δημόσιο έλεγχο και management


· Μείωση της δημόσιας συμμετοχής στη ΔΕΠΑ στο 34% το 2011


· Πλήρης πώληση της ΛΑΡΚΟ το 2011.


5. Υποδομές ύδρευσης


· Θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο


· Προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.


6. Δίκτυο επικοινωνιών.


· Δημιουργία σύγχρονων υποδομών οπτικών ινών «έως το σπίτι» με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα


· Μείωση της συμμετοχής του δημοσίου στον ΟΤΕ το 2011


· Αξιοποίηση φάσματος συχνοτήτων καθώς και του ψηφιακού μερίσματος για σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, ευρυζωνικότητα και ψηφιακή ανάπτυξη το 2012


· Επέκταση το 2011 των άδειών κινητής τηλεφωνίας


· Είσοδος στρατηγικού επενδυτή το 2012 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.


7. Αγορά παιγνίων.


· Πώληση της δημόσιας συμμετοχής στα καζίνο το 2011


· Ρύθμιση και παραχώρηση αδειών στην αγορά τυχερών παιχνιδιών και ηλεκτρονικού στοιχήματος το 2011


· Επέκταση το 2011 της σύμβασης παραχώρησης με τον ΟΠΑΠ για την αγορά τυχερών παιχνιδιών και προγνωστικών. Ο ΟΠΑΠ ενδυναμώνεται μέσω της χρονικής επέκτασης των δικαιωμάτων του και ταυτόχρονα συμμετέχει με άδειες στο στοίχημα στο διαδίκτυο και στα νέα τυχερά παιχνίδια. Πώληση της μετοχής του ΟΠΑΠ το 2012


· Μετοχοποίηση των κρατικών λαχείων το 2011


· Αναδιοργάνωση του ΟΔΙΕ και διαδικασίας αποκρατικοποίησης το 2012.


8. Τράπεζες.


Ενθαρρύνονται στρατηγικές κινήσεις και συμμαχίες και η κυβέρνηση προχωρά στην αναδιάρθρωση τραπεζών που συμμετέχει το Δημόσιο:


-Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) έχει ανακοινώσει σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έχει ξεκινήσει σημαντική προσπάθεια αναδιάρθρωσης. Στο τέλος αυτής της πορείας, η συμμετοχή του Δημοσίου θα μειωθεί, κρατώντας όμως πλειοψηφία.


-Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διαχωρίζεται. Οι παρακαταθήκες διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους, για να στηρίξουν τους ΟΤΑ και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Το 2012, το Δημόσιο προχωρά στην πώληση του εμπορικού τμήματος ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς.


-Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παραμένει σημαντικό μέρος του δημόσιου τραπεζικού πυλώνα. Έως το 2013, θα μετεξελιχτεί με τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου και την ενδυνάμωση του ρόλου του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, που του επιτρέπει να συνεχίσει τη σημερινή του δραστηριότητα.


9. Ακίνητη περιουσία.


- Έχει ήδη ξεκινήσει η πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση των αξιοποιήσιμων ακινήτων, με τη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου ακίνητης περιούσιας.


- Γίνεται, παράλληλα, η πλήρης καταγραφή και αξιόλογη των αξιοποιήσιμων ακινήτων και η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου. Δημιουργείται Εθνικό Χαρτοφυλάκιο Δημόσιας Γης, με επιμέρους εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια σημαντικών ακινήτων.


- Αξιοποιούνται παρόμοια χρηματοοικονομικά εργαλεία, με την οργάνωση χαρτοφυλακίων σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού και την προώθησή τους σε διεθνείς αγορές από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες.


Η κυβέρνηση προχωρά, ακόμη, σε θεσμικές παρεμβάσεις για την απεμπλοκή από χρόνιες παθογένειες που εμποδίζουν την αξιοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό:


- Θεσμοθετείται ο θεσμός της «επιφάνειας» και της μακροχρόνιας μίσθωσης


- Νομοθετούνται οι όροι αξιοποίησης της παραθεριστικής και τουριστικής κατοικίας


- Δίνονται όροι δόμησης και χωροταξίας σε επιλεγμένα ακίνητα του Δημοσίου για ταχύτερη αξιοποίηση μέσα από fast track

- Αξιοποιούνται άμεσα ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία κατέχει η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) ή η Εταιρία Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ) και τα Ολυμπιακά Ακίνητα.


Το χρονοδιάγραμμα για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, αρχίζει από τον τρέχοντα μήνα και ολοκληρώνεται στο τέλος του 2012, ως εξής:


- Μάρτιος- Απρίλιος 2011: πρόσληψη κοινοπραξιών για την καταγραφή και αξιολόγηση


- Ιούνιος 2011: Παράδοση του πρώτου χαρτοφυλακίου


- Ιούνιος 2011: Πρόσληψη συμβούλων σχηματισμού και προώθησης επενδυτικών προϊόντων


- Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2011: νομοθετικές παρεμβάσεις


- Οκτώβριος 2011 - 2012: προώθηση στις διεθνείς αγορές


- Δεκέμβριος 2011: Παράδοση του δεύτερου χαρτοφυλακίου και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας


- Ιούνιος 2012: Παράδοση του τρίτου χαρτοφυλακίου και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας

- Δεκέμβριος 2012: Παράδοση του τέταρτου χαρτοφυλακίου και επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: