Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

"H λίστα του Αίσχους" Οι 41 Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Νομικά Πρόσωπα και Αυτοτελείς Υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2009 ως τον Μάιο του 2011!

Η λίστα με τις 41 Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Νομικά Πρόσωπα και Αυτοτελείς Υπηρεσίες, που δημιουργήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Μάιο του 2011, αλλά και οι νέες κρατικές δομές
Π.Δ. 11 (ΦΕΚ Α’ 15, 16.02.2010) 2 θέσεις Ειδικών Συμβούλων, 3 θέσεις Διοικητικών, 215.000 ευρώ/έτος.


2. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής


Ν. 3818 (ΦΕΚ Α’ 17, 16.02.2010) 2 θέσεις Ειδικών Συμβούλων, 200.000 ευρώ/έτος + 160.000 ευρώ εφάπαξ.


3. Γενική Γραμματεία Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού


Π.Δ. 15 (ΦΕΚ Α’ 35, 01.03.2010) 2 θέσεις Ειδικών Συμβούλων, 3 θέσεις Διοικητικών, 232.000 ευρώ/έτος.


4. Νέα Αυτοτελής Υπηρεσία Ν. 3832 (ΦΕΚ Α’ 38, 09.03.2010) 10 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και 1 θέση Νομικού Συμβούλου, 487.000 ευρώ/έτος.


5. Νέα Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π.Δ. 28 (ΦΕΚ Α’ 64, 06.05.2010)


6. Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής (ΝΠΙΔ)Ν. 3852 (ΦΕΚ Α’ 87, 07.06.2010)


7. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αττικής


8. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας


9. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας


10. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων


11. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αιγαίου


12. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Κρήτης


13. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Μακεδονίας – Θράκης Ν. 3852 (ΦΕΚ Α’ 87, 07.06.2010) 251.640 ευρώ/έτος (7-13) Π.Δ. 134 (ΦΕΚ Α’ 227, 27.12.2010) το κόστος αντί 251.760 ευρώ που έλεγε ο «Καλλικράτης» υπολογίζεται σε 12.940.600 ευρώ, σύσταση 680 θέσεων (7-13).


14. Νέα Ειδική Υπηρεσία που υποστηρίζει διοικητικά το ΚΕΣΑΘΕΑ (Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας ανηλίκων)Ν. 3860 (ΦΕΚ Α’ 111, 12.07.2010) στελεχώνεται με αποσπασμένους, λειτουργικού κόστους 10.000 ευρώ/έτος + 23.000 ευρώ εφάπαξ.


15. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας Π.Δ. 72 (ΦΕΚ Α’ 132, 05.08.2010) Το κόστος λειτουργίας της Υπηρεσίας από 2.100.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί με το Ν. 3818 (ΦΕΚ 17 Α΄) τελικά διαμορφώνεται σε 2.540.000 ευρώ/έτος.
 
16. Σύσταση νέας θέσης Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού


Ν. 3878 (ΦΕΚ Α’ 161, 20.09.2010) 2 Ειδικοί Σύμβουλοι και 1 νέα θέση Ειδικού Συμβούλου για τον Πρόεδρο του ΕΟΤ, 176.000 ευρώ/έτος.


17. Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ν. 3879 (ΦΕΚ Α’ 163, 21.09.2010) 65 οργανικές θέσεις και 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού που μπορούν να καλυφθούν και από προσωπικό του καταργούμενου Ο.Ε.Ε.Κ., 1.300.000 ευρώ/έτος που αντισταθμίζεται εν μέρει από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.


18. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΝΠΙΔ) Ν. 3879 (ΦΕΚ Α’ 163, 21.09.2010) 9μελές Δ.Σ., Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, 75 θέσεις τακτικού προσωπικού και 5 θέσεις μετακλητών. Θέσεις καλύπτονται και από τον καταργούμενο Ο.Ε.Ε.Κ., 1.600.000 ευρώ/έτος μόνο για το προσωπικό που αντισταθμίζεται εν μέρει από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.


19. Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΝΠΙΔ) στο Γεωδυναμικό ΙνστιτούτοΝ. 3879 (ΦΕΚ Α’ 163, 21.09.2010)


20. Γενική Γραμματεία Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΠ.Δ. 94 (ΦΕΚ Α’ 169, 27.09.2010) à 250.000 ευρώ/έτος.


21. Σύσταση του «Πράσινου Ταμείου» (με μετονομασία του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών Και Πολεοδομικών Σχεδίων)Ν. 3889 (ΦΕΚ Α’ 182, 14.10.2010) à δημιουργία θέσης Διευθυντή, 3 θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή (77.000 ευρώ/έτος) και έκδοση ΚΥΑ για σύσταση Οργανικών Θέσεων και θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (250.000 ευρώ/έτος για λειτουργικές δαπάνες και 60.000 ευρώ εφάπαξ).


22. Σύσταση Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Α.Π.Ε. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενέργειας & Κλιματικής ΑλλαγήςΝ. 3889 (ΦΕΚ Α’ 182, 14.10.2010) à έκδοση Π.Δ. για τη στελέχωσή της.


23. Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & ΝαυτιλίαςΠ.Δ. 108 (ΦΕΚ Α’ 190, 05.11.2010) à 225.000 ευρώ/έτος.


24. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΝΠΙΔ) με κατάργηση της ομώνυμης Α.Ε.Ν. 3905 (ΦΕΚ Α’ 219, 23.12.2010) à δημιουργείται θέση Γενικού Διευθυντή, 1 επιπλέον Διεύθυνση από την παλαιά Α.Ε. και αυτοτελές γραφείο Νομικής Υπηρεσίας.


25. Υπηρεσία ΑσύλουΝ. 3907 (ΦΕΚ Α’ 7, 26.01.2011) à Κεντρική Υπηρεσία με Διευθυντή και 52 νέες θέσεις εκ των οποίων 10 ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 13 Περιφερειακά Γραφεία με 180 νέες θέσεις εκ των οποίων 90 ειδικού επιστημονικού προσωπικού


26. Αρχή ΠροσφυγώνΝ. 3907 (ΦΕΚ Α’ 7, 26.01.2011) à θέση Διευθυντή και 13 οργανικές θέσεις εκ των οποίων 8 ειδικού επιστημονικού προσωπικού (Συνολικά: 4.673.990 ευρώ ετησίως)


27. Υπηρεσία Πρώτης ΥποδοχήςΝ. 3907 (ΦΕΚ Α’ 7, 26.01.2011) à Διευθυντής και Γραμματεία (Κεντρική Υπηρεσία, Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής), 6.585.000 ευρώ.


28. Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων Ν. 3913 (ΦΕΚ Α’ 18, 17.02.2011).


29. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού Π.Δ. 2 (ΦΕΚ Α΄ 5, —) à κόστος 70.272,96 ευρώ ετησίως.


30. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΝ. 3918 (ΦΕΚ Α΄31, 02.03.2011) à με πρόεδρο, αντιπρόεδρο και Δ.Σ. και υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές.


31. Επιτροπή Προδιαγραφών ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Ν. 3918 (ΦΕΚ Α΄31, 02.03.2011)


32. Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη ΘεσσαλονίκηΠ.Δ. 8 (ΦΕΚ Α’ 16, 16.2.2011) à επικεφαλής Ειδικός Γραμματέας, 1 ειδικός σύμβουλος και 1 ειδικός συνεργάτης, 120.000 ευρώ εφάπαξ + 150.000 ευρώ ετησίως, 75 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού που για την πρώτη εφαρμογή πληρώνονται με μετάταξη και απόσπαση.


33. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης στη θέση του ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (ισοσταθμίζονται οι δαπάνες από την κατάργηση του ΤΕΜΠΜΕ)Ν. 3912 (ΦΕΚ Α’ 17, 17.02.2011) à Δυνατότητα σύστασης 40 οργανικών θέσεων ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εκτιμώμενο κόστος κατά ΓΛΚ 968.845 ευρώ μαζί με τα λειτουργικά έξοδα.


34. Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού ΕγκλήματοςΠ.Δ. 9 (ΦΕΚ Α’ 24, 21.02.2011) à με επιτελείο και 2 Υποδιευθύνσεις, καθεμία από τις οποίες έχει 4 Τμήματα, 212.000 ευρώ ετησίως.


35. Αρχή καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής ΚατάστασηςΝ. 3932 (ΦΕΚ Α’ 49, 10.03.2011) à 3 αυτοτελείς μονάδες, 70 θέσεις από τις οποίες 34 ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όλες εκτός από 2 με απόσπαση.


36. Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (καταργείται αντίστοιχη στο Υπουργείο Εσωτερικών)Ν. 3938 (ΦΕΚ Α’ 61, 31.03.2011)


37. Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών ΑυθαιρεσίαςΝ. 3938 (ΦΕΚ Α’ 61, 31.03.2011) à 51.000 ευρώ


38. Αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων σε επίπεδο Διεύθυνσης με παράρτημα στη ΘεσσαλονίκηΝ. 3943 (ΦΕΚ Α’ 66, 31.03.2011)


39. Σύσταση ανώνυμης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.Ν. 3943 (ΦΕΚ Α’ 66, 31.03.2011) à 5μελές Δ.Σ.


40. Αυτοτελής Υπηρεσιακή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου


Ν. 3966 (ΦΕΚ Α’ 118, 24.05.2011).


41. Γενική Γραμματεία Δημόσιας ΠεριουσίαςΝ. 3965 (ΦΕΚ Α’ 113, 18.05.2011) à Γενικός Γραμματέας, 1 ειδικός συνεργάτης, 1 ειδικός σύμβουλος και 3 θέσεις διοικητικού προσωπικού, 166.600 ευρώ ετησίως.


Δημιουργία νέων Κρατικών δομών από τον Οκτώβριο του 2009 έως σήμερα.


1. Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο ΕσωτερικώνΝ.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄/16.6.2011)


2. 7 θέσεις προϊσταμένων, με βαθμό 1ο κατηγορίας ειδικών θέσεων, για τις αντίστοιχες αυτοτελείς υπηρεσίες εποπτείας ΟΤΝ 3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010)


3. Τμήμα Μουσείου και Βιβλιοθήκης στο Εθνικό Τυπογραφείο Ν.3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α/18.12.2010)


4. Γραφείο πράσινων συμβάσεων και περιβαλλοντικών προτύπων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής ΑλλαγήςΥπουργική Απόφαση 45414/21.10.2010 (ΦΕΚ 1732/Β/4.11.2010)


5. Γραφείο ποιότητας ζωής και προώθησης ήπιων μορφών μετακίνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής ΑλλαγήςΥπουργική Απόφαση 7809/18.2.2011 (ΦΕΚ 446/Β/22.03.2011)


6. Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
Ν.3938/2011, κόστος 60.000 για το 2011.


7. Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/31.3.2011)


8. Γενική Δ/νση Κατάστασης Πολιτικού Προσωπικού με 4 διευθύνσεις , στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/31.3.2011)


9. Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,ΠΔ 9/2011, (ΦΕΚ 24/Α/21.2.2011), κόστος 242.650 ευρώ για το 2011.


10. 6 Υποδιευθύνσεις σε κάθε μία από τις Δ/νσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,ΠΔ 42/2011 (ΦΕΚ 108/Α/10.5.2011)


11. Δ/νση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων.


12. Συνοριακός σταθμός Κτηνιατρικού ελέγχου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


13. Μια θέση αναπληρωτή Οικονομικού δ/ντή στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.ΥΑ 1097/Β/1.4.2011 , κόστος 48.000 ευρώ


Στον τομέα Μεταφορών και δικτύων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων :


14. 1 θέση Γεν. Δ/ντή


15. Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων


16. Ρυθμιστική Αρχή ΣιδηροδρόμωνΝ.3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/4.11.2010)


17. Εθνικό Συμβούλιο Οδικής ΑσφάλειαςΝ.3897/2010 (ΦΕΚ 208/10.12.10)


18. Γενική Δ/νση Οδικής ΑσφάλειαςΝ. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/10.12.10)


19. Δ/νση Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων, με 2 τμήματα.Ν.3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/7.2.2011).


Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού


20. Γενική Γραμματεία Τουρισμού με:1 θέση μετακλητού γενικού γραμματέα3 θέσεις υπαλλήλων1 θέση ειδικού συνεργάτη1 θέση ειδικού συμβούλουΠΔ 15/2010, (ΦΕΚ 30/Α/2.3.2011), κόστος 154.000 ευρώ.


21. Γραφείο Εθνικού Χωροταξικού Αθλητικών Εγκαταστάσεων.Υπουργική Απόφαση 44781/9.11.2010


22. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ)Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).


Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


23. Δ/νση ΕξαρτήσεωνΝ.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010)


24. Κεντρική Αρχή Διακρατικών ΥιοθεσιώνΝ.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010)


25. Επιτροπή Προδιαγραφών, ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσίαΝ.3918/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010).


26. Γενικές Δ/νσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλα τα ΥπουργείαΝ.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011)


27. Γενικές Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών σε όλα τα ΥπουργείαΝ.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).


1. Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: