Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Από το κακό στο χειρότερο - Ουραγός η Ελλάδα στην ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με Έκθεση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη ετήσια «έκθεση ανταγωνιστικότητας» την περασμένη εβδομάδα, αξιολογώντας την οικονομική απόδοση των χωρών σύμφωνα με το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας, το οποίο προβλέπει κυρώσεις σε χώρες με σοβαρές ανισορροπίες. Η έκθεση διαπιστώνει ότι πολλά κράτη έχουν σοβαρές ελλείψεις. Η Ελλάδα πάντως, βρίσκεται σε μια από τις τελευταίες θέσεις ως προς τις ρυθμίσεις που αφορούν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στο έδαφός της.

 Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (14 Οκτωβρίου), επιβεβαιώνει τη βαθειά αντίθεση στην ΕΕ Βορρά και Νότου από τη μία, και Ανατολής και Δύσης από την άλλη.

Η παραγωγικότητα εργασίας και η καινοτομία βρίσκονται αρκετά ψηλά πάνω από το μέσο όρο σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Γερμανία, ενώ παρατηρήθηκαν σοβαρές ελλείψεις σε Βουλγαρία και Ισπανία, αναφέρει η έκθεση.


Παρόλο που αυτές οι διαφορές είναι ήδη γνωστές, ο πίνακας αποτελεσμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς προτίθεται να αποφύγει μια επανάληψη της ελληνικής κρίσης χρέους, ανιχνεύοντας ευρύτερες μακροοικονομικές ανισορροπίες που απειλούν να θέσουν υπό απειλή άλλες χώρες της ΕΕ.


Ο πίνακας αποτελεί μέρος ενός νέου πλαισίου, του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης, που περιελάμβανε μια προσεκτική εξέταση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, περιορίζοντας το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα στην ευρωζώνη. Το νέο πακέτο αποσκοπεί να πιέσει περαιτέρω τις χώρες να διατηρήσουν τα ελλείμματά τους κάτω από το όριο του 3%.


Σύμφωνα με το νέο μηχανισμό εποπτείας, η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει μια «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», και να προτείνει οικονομικές κυρώσεις σε ένα κράτος μέλος του οποίου οι δομικές ανισορροπίες δεν διορθώνονται.


Οι κυρώσεις θα μπορούν να επιβληθούν σε 2 βήματα, ξεκινώντας από μια τοκοφόρο κατάθεση που θα επιβάλλεται σε ένα κράτος μέλος που αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.


«Μετά και τη δεύτερη αποτυχία συμμόρφωσης, η τοκοφόρος κατάθεση μπορεί να μετατραπεί σε πρόστιμο (μέχρι και 1% του ΑΕΠ). Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν επίσης και στην περίπτωση αποτυχίας υποβολής επαρκούς διορθωτικού σχεδίου δύο φορές», τόνισε η Επιτροπή.


Σημαντικοί δείκτες


Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου πλαισίου εποπτείας, η Επιτροπή υπογράμμισε 2 δείκτες: παραγωγικότητα εργασία, καινοτομία και γραφειοκρατικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις.


Στο πλαίσιο της παραγωγικότητας εργασίας στο τομέα της μεταποίησης, η Ιρλανδία είναι μακράν στην κορυφή της λίστας, με Ολλανδία και Αυστρία επίσης να ξεπερνούν το μέσο όρο. Από την άλλη πλευρά, Βουλγαρία, Λιθουανία, Ρουμανία και Λετονία έχουν τη μικρότερη παραγωγικότητα εργασίας.


Αναφορικά με την καινοτομία, η Επιτροπή επαινεί Γερμανία και Λουξεμβούργο για το γεγονός ότι έχει μερίδιο καινοτόμων εταιρειών άνω του 60% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Από την άλλη, λιγότερο από το 1/3 των εταιρειών σε Ουγγαρία, Πολωνία και Λετονία θεωρούνται καινοτόμες.


Γραφειοκρατία

Η μάχη κατά της γραφειοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών και της ΕΕ συνολικά.


Ιταλία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Πορτογαλία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις, με τα ρυθμιστικά τους συστήματα να θεωρούνται τα πιο επαχθή για τις επιχειρήσεις. Φινλανδία, Εσθονία και Δανία από την άλλη, είναι οι πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις χώρες.


Για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου της γραφειοκρατίας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την ενίσχυση της δημόσιας υποδομής και τη βελτίωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: