Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Πώς «κλειδώνει» η συμφωνία για το PSI plus

Κοντά σε τελική συμφωνία για την οικειοθελή συμμετοχή των ιδιωτών ομολογιούχων στη διαγραφή του 50% της ονομαστικής αξίας του ελληνικού χρέους καθώς και την πρόωρη εξόφληση και επιμήκυνση του υπόλοιπου βρίσκονται η Ελλάδα, η τρόικα και η Επιτροπή Ομολογιούχων, που έχει συσταθεί υπό την αιγίδα του IIF.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών έχουν εισέλθει στο τελευταίο στάδιο καθορισμού κρίσιμων τεχνικών λεπτομερειών, όπως η διάρκεια και τα επιτόκια των νέων ομολόγων, η κλιμάκωση των επιτοκίων και οι διαφορετικές επιλογές που θα προσφερθούν σε όσους συμμετάσχουν στο PSI plus.


Hδη, από τις 20 Δεκεμβρίου, η Ελλάδα, η τρόικα και οι ομολογιούχοι είχαν συμφωνήσει για τη δομή του προγράμματος.


H Ελλάδα και οι θεσμικοί εταίροι αποδέχθηκαν το αίτημα των ομολογιούχων τα νέα ομόλογα να διέπονται από το Βρετανικό Δίκαιο και από το ίδιο νομικό καθεστώς που θα διέπεται και το δάνειο των 30 δισ. ευρώ, το οποίο θα παραχωρήσει ο EFSF στην Ελλάδα για να χρηματοδοτήσει το PSIΑπό την πλευρά τους, οι ομολογιούχοι εγκατέλειψαν τη μέχρι τότε «κόκκινη γραμμή» οι ζημίες σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας (NPV) να μην ξεπεράσουν το 54% και δέχτηκαν να συζητήσουν επιτόκιο της τάξης του 4% - 5%.


Επρόκειτο για το σημαντικότερο βήμα αμοιβαίας υποχώρησης, επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις συνομιλίες, καθώς αφενός εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις αίσιας ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων και αφετέρου δηλοί την πρόθεση των θεσμικών εταίρων (Ευρώπη, ΕΚΤ και ΔΝΤ) να αποφευχθεί η πτώχευση της Ελλάδας.


Η αποδοχή από την Ευρώπη και το ΔΝΤ ότι τα νέα ομόλογα που θα εκδώσει το ελληνικό δημόσιο θα διέπονται από το ίδιο νομικό καθεστώς το οποίο θα διέπει και το δάνειο που θα λάβει η χώρα από τον EFSF σημαίνει ότι οι θεσμικοί μας εταίροι δέχονται να μοιραστούν το ρίσκο μελλοντικής χρεοκοπίας, με τις τράπεζες και τους υπόλοιπους ομολογιούχους.


Επομένως, έχουν κάθε λόγο να συνεχίσουν να συντρέχουν τις προσπάθειες της Ελλάδας, σημειώνουν οι συνομιλητές μας, εφόσον βέβαια το πολιτικό σύστημα αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του, στηρίζοντας την κυβέρνηση Παπαδήμου στο έργο που έχει εξουσιοδοτηθεί να επιτελέσει.


Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, σύμφωνα με τους ίδιους, και το γεγονός ότι το IIF εγκατέλειψε την αρχικά σκληρή του στάση ως προς το ύψος της ζημίας σε καθαρή παρούσα αξία (NPV loss). Αποδεχόμενες οι τράπεζες να συζητήσουν επιτόκια της τάξης του 4% - 5%, πρακτικά αποδέχονται το NPV loss να διαμορφωθεί στο 65% - 70%.


Σύμφωνα με στελέχη ελεγκτικών εταιρειών, η αλλαγή στάσης του IIF έγινε λόγω της απροθυμίας μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών να υπάρξει πιστωτικό γεγονός και ενεργοποίηση των ασφαλίστρων κινδύνου (CDSs).


Σύγκλιση και στο μέτωπο των επιτοκίων για τα νέα ομόλογα


Οι αμοιβαίες υποχωρήσεις της Ελλάδας και της τρόικας, από τη μια, και ομολογιούχων, από την άλλη, ανοίγουν τον δρόμο για να υπάρξει τελική συμφωνία και στα υπόλοιπα.


Με την πρόσφατη ανακοίνωσή του το IIF υπενθυμίζει ότι οδηγός των διαπραγματεύσεων είναι η καταρχήν συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αντικείμενα της διαπραγμάτευσης είναι το κούρεμα της ονομαστικής αξίας του χρέους που κατέχουν οι ιδιώτες κατά 50% και η επιμήκυνση του υπόλοιπου κατά 20 ή 30 χρόνια.


Εφόσον τα 30 δισ. ευρώ χρησιμοποιηθούν για επιπρόσθετη μείωση χρέους, και μάλιστα με κόστος δανεισμού μόλις 3,5%, το μεν χρέος δεν θα επηρεαστεί, το μέσο επιτόκιο δανεισμού της χώρας όμως θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.


Οι ομολογιούχοι έχουν επί της αρχής αποδεχθεί τα 30 δισ. ευρώ που θα λάβει η χώρα από τον EFSF να χρησιμοποιηθούν για πρόωρη εξόφληση του εναπομείναντος κεφαλαίου. Ήτοι, αποδέχονται να διαγράψουν για κάθε 100 ευρώ χρέος τα 50 ευρώ, να πάρουν στο χέρι 15 ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα 35 ευρώ να λάβουν νέα ομόλογα 20ετούς ή 30ετούς διάρκειας.


Τις τελευταίες ημέρες η διαπραγμάτευση αφορά το ύψος και την κλιμάκωση των επιτοκίων των νέων ομολόγων στις διαφορετικές επιλογές που θα προσφερθούν σε όσους συμμετάσχουν στο PSI plus. Η Επιτροπή Ομολογιούχων έχει προτείνει επιτόκια στο εύρος του 4% - 5% ανάλογα με τη διάρκεια των ομολόγων, πρόταση που βρίσκεται κοντά στη θέση της Ελλάδας και των θεσμικών της εταίρων.


Η πίεση του ΔΝΤ και η εφεδρεία των CACs και της ΕΚΤ


Σημαντικό ρόλο στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων παίζει, με βάση πληροφορίες, η πίεση που σταθερά ασκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημειώνοντας ότι, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με τους όρους που απαιτεί ο επίσημος τομέας (Ευρώπη, ΕΚΤ, ΔΝΤ και Ελλάδα), θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικό κούρεμα που θα φθάσει ως και το 80% της ονομαστικής αξίας.

Η πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα υπογράμμιζε ότι μόνος τρόπος για να βγει η άσκηση της μείωσης του χρέους στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020 είναι η διαγραφή χρέους κατά 50%, επιτόκιο που να κυμαίνεται στο 4% και η συμμετοχή των ιδιωτών ομολογιούχων κατά 100%. Καλεί δε την Ελλάδα και την Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτευχθεί συμμετοχή σε ποσοστό 100%.

Αυτή η δήλωση ερμηνεύτηκε ως προειδοποίηση για υποχρεωτικό κούρεμα με ενεργοποίηση των CDSs.


Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει ότι από τη στιγμή όπου το 75% των ιδιωτών συμφωνεί εθελοντικά σε απομείωση ομολόγων τότε αυτόματα δεσμεύεται και το υπόλοιπο 25%.

Εφόσον υπάρξει ενεργοποίηση των Collective Action Clauses (CACs), της ρήτρας δηλαδή που επιβάλλει υποχρεωτική συμμετοχή της μειοψηφίας των ομολογιούχων, τότε θα συζητηθεί η συμμετοχή στο κούρεμα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία κατέχει ελληνικά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 60 δισ. ευρώ.


Κάτι τέτοιο βέβαια θα οδηγήσει στην ενεργοποίηση των ασφαλίστρων κινδύνου, ενώ ενέχει και τον κίνδυνο μακροχρόνιων δικαστικών διενέξεων με τους ομολογιούχους που θα υποχρεωθούν να συμμετάσχουν, όταν μάλιστα hedge funds όπως το Vega Asset Management έχουν αποχωρήσει ήδη από την Επιτροπή, μη αποδεχόμενα την επί της αρχής συμφωνία ως προς τη δομή του προγράμματος.


Η διαπραγμάτευση αφορά ελληνικά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 200 δισ. ευρώ, που έχουν εκδοθεί κάτω από έξι διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια (ευρώ, γεν, ελβετικό φράγκο, δολάριο Αμερικής) και με γεωγραφική κατανομή σε περισσότερες από 20 χώρες (λαμβάνοντας υπόψη τους πιστωτές με χαρτοφυλάκιο από 100 εκατ. ευρώ και άνω). Εξ αυτών από το Ελληνικό Δίκαιο διέπεται το 75%, που ανέρχεται στο 93% όταν πρόκειται για διαπραγματεύσιμα ομόλογα.

Η ανακοίνωση του IIF, με την οποία σημειώνεται ότι οι συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση για το εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων έχουν εμφανίσει πρόοδο τις τελευταίες μέρες, ήρθε να επιβεβαιώσει το κλίμα αισιοδοξίας περί αίσιας έκβασης, ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας, το οποίο επικρατεί στην πολιτική ηγεσία, αλλά και μεταξύ των τραπεζιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: