Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Οι νέες περικοπές που σχεδιάζουν οι Βρυξέλλες

Ο δημοσιονομικός εφιάλτης της Ελλάδας δεν έχει τέλος καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ζητήσει από την Αθήνα νέο γύρο περικοπών που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους εργασίας, των δαπανών διοίκησης και υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με προσχέδιο προτάσεων. Στις περικοπές που προτείνει η Κομισιόν δεν περιλαμβάνονται οι αμυντικές δαπάνες, ενώ αυτές είναι που κατέχουν τη μερίδα του λέοντος επι του ΑΕΠ, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.


O πρόεδρος της Επιτροπής, José Manuel Barroso, παρουσιάζει σήμερα (18 Απριλίου) έγγραφο στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ζητώντας από την Ελλάδα «μεγαλύτερες προσπάθειες» το 2013 και 2014 για να φέρει το δημόσιο χρέος περίπου στο 117% του ΑΕΠ της μέχρι το 2020, όπως συμφωνήθηκε στο τελευταίο σχέδιο διάσωσης.
Στο έγγραφο αυτό, η Επιτροπή καθιστά σαφές ότι τα νέα μέτρα δε θα πρέπει να περιλαμβάνουν νέους φόρους, αλλά να επικεντρώνονται σε περαιτέρω περικοπές των δημοσίων δαπανών.
«Εάν επικεντρωθούμε στις δαπάνες και όχι στις αυξήσεις της φορολογίας, τότε οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία μπορούν να μετριαστούν,» αναφέρει το έγγραφο.
Τα νέα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν από «οποιονδήποτε νικητή» των πρόωρων εκλογών που έχουν προγραμματιστεί στην Ελλάδα τον Μάιο, υπογραμμίζει η Επιτροπή. Η μακρά λίστα με τις «υποχρεώσεις» που θα παρουσιαστεί στις ελληνικές αρχές ανοίγει το προσχέδιο και περικλείεται σε παράγραφο που έχει τίτλο: «Μπορεί να γίνει».
Απαντώντας στους σκεπτικιστές, οι Βρυξέλλες υπογραμμίζουν τις τεράστιες προσπάθειες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί για τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, η στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα έθεσε τη συνολική ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Αθήνα στα 380 δις ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 177% του ελληνικού ΑΕΠ, ή 33.600 ευρώ για κάθε Έλληνα κάτοικο.
Το ποσό περιλαμβάνει δάνεια, αποσβέσεις επί των δανείων και κονδύλια της ΕΕ που δόθηκαν στην Ελλάδα από την αρχή της κρίσης.Με επηρμένο τόνο και χωρίς να γίνεται αναφορά στις καθυστερήσεις που οφείλονται κυρίως στην εσωτερική ατζέντα της Γερμανίας η οποία αύξησε το συνολικό τελικό ποσό, η Επιτροπή παρομοιάζει τις προσπάθειες της ΕΕ για διάσωση της Ελλάδας με το σχέδιο Μάρσαλ των ΗΠΑ για διάσωση της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.
«Το σχέδιο Μάρσαλ των ΗΠΑ για ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο περιελάμβανε συναλλαγές ίσες με 2.1% του ΑΕΠ των δικαιούχων κρατών.», όπως αναφέρεται στην αρχή του εγγράφου.
Όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αφού ζητήσουν νέες γενικές περικοπές, οι Βρυξέλλες θα κάνουν έκκληση για ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012, έτσι ώστε να διευκολυνθούν τα τραπεζικά δάνεια στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας είναι η επόμενη προτεραιότητα. Αυτό συνεπάγεται πτώση του «κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην οικονομία έως 15% το 2012-2014,» και «μείωση των κοινωνικών εισφορών που επιβαρύνουν το κόστος εργασίας.»
Ανάμεσα στις προτεραιότητες που ζητούνται από την Αθήνα περιλαμβάνεται το ζήτημα της απελευθέρωσης και μάλιστα υπάρχει ξεχωριστή παράγραφος που αφιερώνεται σε αυτές τις προσπάθειες, η οποία καλείται: «απελευθέρωση του ανταγωνισμού και των τιμών».

Οι στρατιωτικές δαπάνες «γλιτώνουν» από τις περικοπές

Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο που επικεντρώνεται στην αναδιανομή, στη βελτίωση της είσπραξης των φόρων και του δικαστικού συστήματος. Η περικοπή δαπανών υγειονομικής περίθαλψης συνιστά επίσης μέρος της διοικητικής μεταρρύθμισης.
Ανάμεσα στις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις και περικοπές που προτείνονται για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι Βρυξέλλες κάνουν έκκληση για «μείωση των φαρμακευτικών δαπανών με αλλαγές στην τιμολόγηση, συνταγογράφηση και αποζημίωση των φαρμάκων, όπως επίσης και με την προώθηση των γενόσημων φαρμάκων.»
Αναφορικά με τις συντάξεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ότι «η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί με τις αλλαγές στους δευτεροβάθμιους και συμπληρωματικούς συνταξιοδοτικούς μηχανισμούς και μέσω της καταπολέμησης της απάτης σε σχέση με τις αναπηρικές συντάξεις».
Το μεγάλο βάρος στα δημόσια οικονομικά που επιβάλλονται από τις στρατιωτικές δαπάνες, φαίνεται να παραμένει ανέπαφο από τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει η Επιτροπή.
Καμία αναφορά δε γίνεται στο προσχέδιο για τον τομέα αυτό, στον οποίο η Ελλάδα ξοδεύει μεγαλύτερο μέρος τους ΑΕΠ της σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ – 2.9% του ΑΕΠ το 2010 σε σύγκριση με το 1.7% όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: