Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Με μέρος της δόσης των 44 δισ. ευρώ Επαναγορά ελληνικού χρέους ονομαστικής αξίας 30 δισ. ευρώ σχεδιάζει η Ευρωζώνη

Την επαναγορά ελληνικού χρέους ονομαστικής αξίας 30 δισ. ευρώ από τη δευτερογενή αγορά έναντι 7,5 δισ. ευρώ εξετάζει η Ευρωζώνη. Το σχέδιο προβλέπει πως η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει για τις επαναγορές αυτές μέρος της δόσης των 44 δισ. ευρώ και μέρος από τα κέρδη που θα επιστρέψει η ΕΚΤ από τις επενδύσεις της στα ελληνικά ομόλογα.
Η πρόταση επαναγοράς εξετάζεται να γίνει στο 25% της αξίας των νέων ελληνικών ομολόγων τιμή που δεν θεωρείται ελκυστική. Έτσι, μελετάται η δυνατότητα ενεργοποίησης των ρητρών συλλογικής δράσης, ώστε εάν το 75% των ομολογιούχων αποδεχθεί την ανταλλαγή να δεσμεύσει και τους υπόλοιπους επενδύτες.
Σημειώνεται πως κατά το PSI για κάθε παλαιό ομόλογο ανεξόφλητου ονομαστικού κεφαλαίου 1.000 ευρώ, δόθηκαν 20 νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, λήξεως από 24/2/2023 έως 24/2/2042, συνολικής ονομαστικής αξίας 315 ευρώ και τίτλοι έκδοσης EFSF ονομαστικής αξίας 150 ευρώ.

Συνολικά, από τις ανωτέρω εκκαθαρίσεις εκδόθηκαν:

•Νέοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 62.383 εκατ. ευρώ λήξεως από 24/2/2023 μέχρι 24/2/2042 που ισοδυναμούν με το 31,5% των παλαιών ομολόγων,
•Τίτλοι EFSF ύψους 29,68 δισ. ευρώ λήξεως από 24/02/2023 έως 24/02/2042 που ισοδυναμούν με το 15% των παλαιών ομολόγων.
•Τίτλοι EFSF ύψους 4,8 δισ. ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που αντηλλάγησαν.
Έτσι, αντηλλάγησαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 198 δισ. ευρώ και εκδόθηκε νέο χρέος, συνολικής ονομαστικής αξίας 92 δισ. ευρώ, δηλαδή το δημόσιο χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 105,9 δισ. ευρώ.


Από τα 92 δισ. ευρώ του νέου χρέους  τα 62 δισ. ευρώ αφορούν στα νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που αποτελούν το αντικείμενο του σχεδίου επαναγοράς χρέους της Ευρωζώνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: